Infobadongsan.vn - Thông tin bất động sản miễn phí Odoo Version 8.0

Thông tin về Infobadongsan.vn - Thông tin bất động sản miễn phí instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Website Scroll Back To Top
scroll website from back to top.
CRM
Tiềm năng, cơ hội, cuộc gọi
Mạng xã hội
Thảo luận, Email, Tin tức
Online Billing
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Quản trị dự án
Dự án, Nhiệm vụ
Ghi chú
Sticky notes, Collaborative, Memos
Tài chính và kế toán
Kế toán tài chính và kế toán quản trị
Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Quản lý kho
Tồn kho, Vận tải, Lưu kho
Chat nội bộ
OpenERP Chat
Quản lý thu mua
Purchase Orders, Receipts, Supplier Invoices
Danh bạ nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Chấm công
Chấm công, Vào ra, Hoạt động
Quản lý kỳ nghỉ
Nghỉ lễ, cấp phát ngày nghỉ và yêu cầu nghỉ
Expense Tracker
Xác nhận chi phí, xuất hóa đơn
Employee Advance
Employee Advance
Backend Theme
Backend Theme
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Gamification
Aeroo Reports
Enterprise grade reporting solution
Xây dưng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận
Diễn đàn
Diễn đàn, Câu hỏi thường gặp, Hỏi&Đáp
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến